АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Дебора

"Ако всеки млад човек в ЕС гласува, това ще доведе до промяна на монументално ниво". Дебора вярва в младите хора, в тяхната сила и потенциал. Затова тя се присъедини към #GiveAVote. Въпреки че е най-младата в екипа, тя вярва в равенството, достъпността и образованието.