АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Стивън

19-годишен студент по медицина в Малта, Стивън иска да запази биологичното разнообразие на видовете. "Бъдещето на живота на Земята зависи до голяма степен от това, което правим днес - трябва да действаме." - в това вярва искрено Стивън и е част от причината да гласува на изборите за Европейски парламент през май 2019.