АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Серена

Младежкото овластяване и предприемачеството вървят ръка за ръка при Серена, която е привърженик и на двете. Младите хора трябва да са окуражавани и подкрепяни да бъдат креативни и да водят иновацията с цел подобряването на стандарта на живот за всички. Но това, според Серена, започва от деня, в който се информираме и съответно излезем да гласуваме за възможностите, които искаме да получим.