АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Сефора

Родена в Конго, но отгледана във Франция, Сефора се възприема като космополитна личност. Тя се вълнува от многообразие, запознанства с нови хора и пътуване, особено из Европа. А околната среда също е едно от онези неща, от които се интересува, така че има много причини да гласува тази година.