АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Нина

Вярна на френската си същност, Нина се интересува от постигането на пълно равенство във всяка негова форма. Тя вярва, че следва да се учим от грешките в историята и да се уверим, че ЕС е безопасно място за всички, независимо от религия, раса, пол, сексуална ориентация и прочее. Всички сме заедно в тази битка.