АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Настя

Подобно на всички млади европейци, Настя я е грижа за това да си намери добра работа след като завърши. Кариерата играе огромна роля в живота ни и за това е трудно, когато образователната система не се позовава на истинските и променящи се изисквания на фирмите. За това този май тя ще гласува за кандидати, които имат конкретен план как да помогнат на младите хора да стартират успешно професионалния си път.