АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Милица

Само на 18, Милица е една от най-младите активисти зад #GiveAVote. Тя е устремена да взима свои собствени решения и смята, че всички млади хора трябва да направят същото. Да гласува на изборите за Европейски Парламент е именно едно от тези решения, които ще вземе сама, за да подкрепи каузите, които счита за важни - образование, младежки възможности, права на животните и още много.