АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Кристин

Кристин се присъедини към кампанията #GiveAVote, защото за нея е важно да допринесе за връщането на вярата младите хора в демократичните институции и да покаже на връсниците си, че техният глас всъщност има значение. Смята, че колкото го осъзнаят, толкова по-скоро ще видим как младежки политики, създадени, за да ги подкрепят, се появяват. От всички неща, от които се интересува, борбата срещу корумпцията се явява най-значима.