АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Клемен

Новите технологии с всичките им препятствия и възможностти е нещото, с което Клемен е близко ангажиран и нещото, което силно ще приоритезира на изборите през Май. Клемен вижда гласуването като право, но и като дълг, който поддържа и промотира демократичната система на управление, която ни позволява да живеем един много комфортен живот, за разлика от много други места по света.