АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Камил

Срещата с хора от различни страни и от различни култури може да е малко плашещо. Въпреки предизвикателствата, Камил го обожава и цени уроците, които е научил. В крайна сметка, стереотипите не означават нищо. Това, което остава, са приятелствата. Той иска повече млади хора да имат възможността да "излязат навън" и да видят света. Ето защо той ще гласува през Май.