AKTIVISTI

Contact details

Samuel

Samuelu se sviđa Europa, njezina povijest i baština. On smatra da je EU bitna za gotovo svakoga i sve, i dok je ona općenito nekakva pozitivna sila, uvijek bi se trebalo sijetiti ljudi koji ju čine onakvom kakva je - 500 milijuna građana EU.