AKTIVISTI

Contact details

Milan

Milan je naš prvak u zaštiti okoliša i svoji strast shvaća vrlo ozbiljno. Ne bi nikada išao avionom ako može putovati ekološko-prihvatljivim vlakom. On će Vam sve o ovome reći sa puno dobrih argumenata i puno pozitivnosti.