АКТИВИСТИТЕ

Contact details

Алиша

Алиша е от много време насам адвокат на младежката инициатива и вижда гласуването като голяма част от поставянето на младите хора на върха на демокрацията и нейното развитие. Eдинг от главните ѝ приоритети е дигиталният единен пазар и възможностите, които той може да създаде за младите хора и за ЕС като цяло.